“ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล!!บรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ” หลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร” รุ่นที่ 26!!

0
71

“ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล!!บรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ” หลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร” รุ่นที่ 26!!

วันที่ 22 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. -12.00 น.โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลให้เกียรติ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก บรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 26”

อนึ่ง หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เป็นหลักสูตร ที่มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับผู้บริหาร จาก องค์กรภาครัฐ ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศในแบบการบูรณาการ!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.อก.สตม/นักเรียนหลักสูตร พสบ.ทบ.รุ่นที่26 และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำรุ่น.!!เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!.

###########################