วันที่21 พ.ค2562 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. และนายประครอง สายจันทร์ ผจก.สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ มอบหมายให้ นางชวมล แพจุ้ย เเละนางสาวปนัดา ผาสุข จนท.อพท.๔ นำคณะสื่อมวชน โดยมี นายสิงห์เดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคม สื่อมวลชนภาคเหนือ และเครือข่ายบรรณาธิการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่หมู่ 4 บ้านกกกะบาก ตำบลเนินมะปรางซึ่งเป็นกลุ่มจักสานบ้านกกกะบาก มีนายวิชาญ จันกกผึ้ง ประธานกลุ่มจักสานและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านกกกะบากให้การต้อนรับคณะสื่อที่มาเยี่ยมชม อาจารย์มัณฑนา สุขสว่าง มาบรรยายให้ความรู้ที่มาของกลุ่มจักสานและผลิตภัณฑ์ในชุมชนแก่คณะสื่อ จากนั้นพาไปเที่ยวชมถ้ำลอดที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล และไปต่อที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี ค่ำคืนนี้ทางคณะจะนอนพักโฮมสเตย์บ้านผารังหมีอีก 1 คืน เเละลงพื้นที่ชมฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ,การทอผ้า,การทอเสื่อกก,วัดผารังหมีวนารามตอนเย็นยังมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บายศรีสู่ขวัญการแสดงเด็กๆให้ชมทางชุมชนบ้านผารังหมีเตรียมไว้ต้อนรับคณะอีกด้วย