อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 –
เวลา 13.30น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากรตำบล ผอ.รพ.สต.บ้านเกล็ดลิ่น รองผู้จัดการ ธกส. และทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ รพ.สต.บ้านเกล็ดลิ่นตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบาย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน. .ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน.พร้อมส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ พร้อมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 96 คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน .. วีระศักดิ์. จรฯภาพข่าว