วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้มีการหารือในประเด็น ดังนี้
1.การจัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในทุกจังหวัด
ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานพระราชทานเลี้ยง ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็คเมืองทองธานี
2.ติดตามความก้าวหน้าของการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดมหรสพสมโภช 7 วัน ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 โดย มีกำหนดเริ่มจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดมหรสพสมโภชระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น.

ณ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน