นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่า วันที่ 10 พ.ค.. 61 (เวลา 07.28 น.)
สถานีวัดน้ำP17 บรรพตพิสัย(ปิง )อัตราน้ำไหลผ่าน 196 ลบ.ม/วินาที(10.79% ของความจุลำน้ำ) มากกว่ากว่าเมื่อวาน 8.00 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.00 เซนติเมตร สถานีวัดน้ำN67 ชุมแสง (น่าน)อัตราน้ำไหลผ่าน 308 ลบ.ม/วินาที(19.50% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 31.00 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำลดลง 31.00 เซนติเมตร สถานีวัดน้ำC2 เมืองนว.เจ้าพระยา)อัตราน้ำไหลผ่าน 487 ลบ.ม/วินาที(13.56% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 36.00 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำลดลง 14.00 เซนติเมตร เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 7,646.34 ล้านลบ.ม.(56.80%) ใช้การได้ 3,846.34 ล้าน ลบ.ม (39.81%) น้ำไหลเข้า 4.05 ล้านลบ.ม.ระบายน้ำ 15.22 ล้านลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 5,368.45 ล้าน ลบ.ม (56.45%) ใช้การได้ 2,518.44 ล้าน ลบ.ม (37.81%) น้ำไหลเข้า 5.43 ล้านลบ.ม.ระบาย 16.11 ล้านลบ.ม
เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 333.00 ล้าน ลบ.ม (35.46%) ใช้การได้ 290.00 ล้าน ลบ.ม.(32.36%) น้ำไหลเข้า 3.12 ล้านลบ.ม ระบายน้ำ 2.59 ล้าน ลบ.ม.
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โครงการชลประทานนครสวรรค์