จ.พังงา/ผู้สื่อข่าวรายงาน พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

0
131

จ.พังงา/ผู้สื่อข่าวรายงาน พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันอาภากร ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ พ.ค.) พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารกองประจำการ ในสังกัด ฐท.พง.ทรภ.๓. โดยมี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้แทนโครงการศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ ผู้พิพากาษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา ผู้แทนศาลจังหวัดตะกั่วป่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ผู้แทนอำเภอท้ายเหมือง นายอำเภออำเภอตะกั่วป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาหลัก ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สื่อเพื่อความมั่นคงจังหวัดพังงา ผู้แทนโรงเรียนบ้านลำแก่น ผู้แทนโรงเรียนพระราชทานทับละมุ ผู้แทนกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้บังคับการกองพันตู้สู้อากาศยานที่ ๒๒ เรือหลวงนราธิวาส เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ได้จัดทหารกองเกียรติยศยิงสลุตถวาย จำนวน ๑๙ นัด ณ บริเวณหน้าพระอนุเสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.ทายเหมือง จว.พังงา