สัตหีบกลุ่มคนจิตอาสาร่วมเก็บขยะชายหาดมอบของขวัญให้ท้องทะเล
วันนี้ 19 พ.ค.62 กลุ่มจิตอาสา Sattahip Beach Defender อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมเก็บขยะ ร่วมกับชมรมนักกีฬาสิงห์ สิงห์อาสา ทีมนักกีฬาสานฝัน เครือข่ายนักกีฬาทีมชาติและกลุ่มครูนักเรียนผู้ปกครองจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จังหวัดลพบุรีทำกิจกรรมปลุกจิตสำนึกจากพี่สู่น้องจากทีมนักกีฬาทีมชาติ 5 ชนิดได้แก่เทนนิส ว่ายน้ำ วินด์เซิร์ฟ ยิมนาสติกและเทควันโด จำนวน 370 คนบริเวณ ณ บริเวณพื้นที่ชายหาดดงตาลสะพานของถูป อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ช่วยกันลดปริมาณขยะในทะเลโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ในการจัดเก็บขยะเพื่อส่งในการบริหารจัดการต่อไป
การเก็บขยะ ในครั้งนี้ เพื่อตัดวงจรขยะที่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมทั้งยังเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ทะเล เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในหน้ามรสุม น้ำทะเลจะนำขยะกลับขึ้นฝั่ง จึงร่วมแรงร่วมใจกันเก็บก่อนที่น้ำทะเลจะพลัดขยะกลับคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งส่งผลให้สัตว์ทะเลมีโอกาสที่จะกลืนกินและก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักกีฬาและทุกคนที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฉุกคิดและเกิดจิตสำนึก ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันกำจัด และลดปริมาณขยะให้น้อยลงตลอดจนปลูกฝังให้เกิดความคิดที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก