ศรีสะเกษ ปลูกต้นไม้มากเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศขณะที่้มูลนิธิหลวงปู่สรวงหนุนปลูกป่าเต็มที่้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
54
  • ศรีสะเกษ ปลูกต้นไม้มากเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศขณะที่้มูลนิธิหลวงปู่สรวงหนุนปลูกป่าเต็มที่้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ร่องแคน บ้านหนองนารี หมู่ 8 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาล ต.บุสูง อ.วังหิน ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ) หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ (กรมป่าไม้) สำนักงานประมง จ.ศรีสะเกษ สถานศึกษาในพื้นที่ ต.บุสูง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ มีการปล่อยนก ปล่อยปลา การปลูกต้นยางนา จำนวน 1,000 ต้น ต้นมะค่าโมง ต้นพะยูง ลูกหว้า และมะขามป้อม อย่างละ 500 ต้น รวมทั้งสิ้น 3,000 ต้น โดยมี นายวุฒิศักดิ์ นราพันธุ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ และประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน น.ร. และประชาชนชาว ต.บุสูง มาให้การต้อนรับและร่วมปลูกป่าในครั้งนี้

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่า สถิติการปลูกต้นไม้ของ จ.ศรีสะเกษ ปลูกมากเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย และการร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ จะเป็นการส่งผลให้สถิติการปลูกต้นไม้ในระดับประเทศพุ่งสูงขึ้นมากกว่าเดิมต่อไป จึงขอเชิญประชาชนชาวศรีสะเกษมาร่วมกันปลูกป่าตามโครงการนี้ให้มากที่สุดด้วย

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อาตมาภาพในฐานะประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต อ.ภูสิงห์ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนมทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เป็นการร่วมกันทำความดีให้กับประเทศชาติ ///////

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ