วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวลาว ชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยว ทำบุญกราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคล ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา โดยองค์พระธาตุพนม ถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของ พระพุทธเจ้า ทำให้ในช่วงวันสำคัญต่างๆ จะมีประชาชน เดินทางมากราบไหว้ขอพร เสริมบารมี จำนวนมาก ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 16 -19 พฤษภาคม 2562 วัดพระธาตุพนม จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญ สร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญพระพุทธศาสนา ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรม ขัดเกราจิตใจ ลดละเลิกอบายมุข รวมถึงกิเลส ต่างๆ นำมาสู่ความสงบสุขของสังคม มีการเวียนเทียนบูชาองค์พระธาตุพนม ถวายเป็นพุทธบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยค่ำวันนี้ 18 พฤษภาคม 2562 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมาชิก และคณะนักท่องเที่ยว พร้อมผู้ติดตามกว่าร้อยคน ร่วมกิจกรรมตามฆาราวาสวิถีพุทธ ถวายผ้าห่มพระธาตุ และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม ทำบุญถวายปัจจัยเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา อิ่มบุญถ้วนหน้า

ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก โรงแรมที่พัก ในพื้นที่ มีลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลดี ต่อเครื่องสังฆภัณฑ์ ดอกไม้ ขายดี สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจนครพนมและพื้นที่เชื่อมโยง

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#อีสานแซ่บนัว
#สนุกสกลนครนครพนมมุกดาหาร
#Amazingไทยเท่
#AmazingThailand
#www.tiewthaietc.com
#www.smartnews.online
#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว