นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด“เข้าวัดฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ!เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

0
83
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด“เข้าวัดฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ!เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

วันนี้วันเสาร์ที่(18 พฤษภาคม 2562) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6-เมื่อเวลา 07.00 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมนายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองทอง และ ส่วนราชการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เเละบุคลากรในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร พบปะราษฎร ในพื้นที่ตำบล เมืองทอง ตามโครงการ”เข้าวัดฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ” และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวัน วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 พร้อม เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ในครั้งนี้ฯ

ณ วัดสุวรรณบุรี บ้านเมืองทองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบล เมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////
ภาพ.ข่าว :: ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์สาธารณสุข และผู้นำ อช. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด