ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562
เมื่อเวลา06.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก(พิเศษ) วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณา และได้กำหนดวันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา
สำหรับในประเทศไทย นอกจากพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้ว ยังนิยมปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็น
///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

              ศรีไพร ทูลธรรม  ทีมข่าว