อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 –
เวลา 13.30น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากรตำบล กำนัน.นายก.ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองทอง และทีม ธกส. สาขาพลาญชัย ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ รพ.สต.บ้านเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ พร้อมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 122 คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน ..
 ภาพ/ข่าว -สื่อประชาสัมพันธ์ สํานัก งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด