โรงพยาบาลปากน้ำโพ ฉลองครบรอบ 30 ปี

0
573
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

โรงพยาบาลปากน้ำโพ ฉลองครบรอบ 30 ปี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด งานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลปากน้ำโพ ” 30 ปี แห่งการแลดูแลด้วยหัวใจ ” โดยมี นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำโพ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการฯ นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานจัดหารายได้ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) นางขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานจัดหารายได้ฯ พันตำรวจโทธวัช คำศักดิ์ รองผู้กำกับ สภ.เมืองนครสวรรค์
พร้อมผู้มีเกียรติ และคณะผู้บริหารในเครือโรงพยาบาล ” บริ้นซิเฟิลเฮลท์แคร์ ” ร่วมงาน พร้อมมีการมอบตู้ยาเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 17 โรงเรียน อีกทั้งกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง “ภาวะคลอดก่อนกำหนด” จากผู้มีประสบการณ์ตรงมาบอกเล่าเรื่องราวโดย คุณหมอโอ๊ค และคุณโอปอล์ วิธีเตรียมพร้อมวางแผนการมีบุตร โดย นายแพทย์ธีธัช อดทน สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ และการดูแลลูกน้อยที่คลอดก่อนกำหนด โดย แพทย์หญิงสุมิตรา อวิรุทนันท์ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ชมนิทรรศการ และภายในงานพบตลาดนัดสุขภาพ และบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 10 ร้าน พร้อมทั้งแพคเกจตรวจสุขภาพเราคาโปรโมชั่นเพื่อคุณเฉพาะในงานนี้เท่านั้น และรับของที่ระลึกมากมายในงาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จากนั้น หมอโอ๊ด และ โอปอล์ ได้มอบเงินให้กับแผนกกุมารเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 60,000 บาท และโรงพยาบาลปากน้ำโพ มอบสมทบอีก 6,000 บาท
โรงพยาบาลปากน้ำโพเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า 30 ปีโดยได้ก่อตั้งเมื่อปี 2532 โดยมีแนวความคิดและอุดมการณ์ช่วยเหลือประชาชน เช่น มีศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพ ” ศูนย์สุขภาพอุทยานสวรรค์ ” การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของราชการ ออกหน่วยผู้ว่าพบประชาชน อำเภอเคลื่อนที่ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อชุมชนของชาวจังหวัดนครสวรรค์ และแบ่งเบาภาระภาครัฐให้ได้มากที่สุด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่นรถ Mobile ICU , เครื่อง MRI 3 Tesla , เครื่อง CT SCAN 128 SLIDE , เครื่อง Ultrasound 4 D, เครื่อง Digital Mammogram , เครื่อง Colposcope , ห้อง Smart ICU รวม ทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสุขภาพเพื่อยกระดับบริการดูแลผู้ป่วยให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดและมุ่งมั่นให้ได้รับการรับรองมาตราฐาน ระดับสากล HIMM STAGE 7 ภายในปีนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และทางโรงพยาบาลปากน้ำโพมีแผนที่จะเปิด NICU หอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤตที่จะคอยดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกในภาวะวิกฤต เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในช่วงเวลาวิกฤตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอด 24 ชั่วโมง
ในปีครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลปากน้ําโพ มีแนวคิดการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวเพราะหากเรามีการวางเตรียมตัววางแผนล่วงหน้านั้นส่งผลดีต่อสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่ดี เมื่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีสุขภาพที่ดียิ่งมีความเป็นไปได้สูงทำให้ลูกน้อยแข็งแรงและอาจจะเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น