นายอำเภอนักพัฒนาห่วงใยประชาชน

0
34
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายอำเภอนักพัฒนาห่วงใยประชาชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชนาธิปโคกมณี นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการกิ่งกาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบเงินสดและสิ่งของสำหรับอุปโภค บริโภค ที่มีผู้บริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้) ในพื้นที่ของหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 หลังคาเรือน ดังนี้
1. นางยวน ครองสติ
2. นายประยงค์ สาพา
3. นางสาวเบญจา ครองสติ
โดยมีเงินสดทั้งสิ้นจำนวน 206,510 บาท และสิ่งของเครื่องใช้อีกจำนวนหนึ่ง