เจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากร ตำบลกำนัน.นายก.ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสว่าง และทีม ธกส. สาขาร้อยเอ็ด ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ต.เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.

0
104
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 –
เวลา 11.30 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากร ตำบลกำนัน.นายก.ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสว่าง และทีม ธกส. สาขาร้อยเอ็ด ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ต.เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ พร้อมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 320 คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน .. สื่อประชาสัมพันธ์สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน