a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ทักทายเช้าวันที่17พ.ค2562 เมือวันที่16พ.ค2562 นายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะวาดภาพของคุณไมตรี ลิมปิชาติ วันนี้ หนุ่ม-สุทนขอแนะให้เดินทางไปเที่ยวชมนิทรรศการศิลปะชุด สบายๆสไตล์ไมตรี ณ.อาคารนิทรรศการหมุนเวียนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่16-31พฤษภาคม2562 เวลา11.00-19.00น ผลงานการวาดภาพเป็นศิลปะดูโดดเด่นมากของคุณไมตรี ลิมปิชาติซึ่งเป็นนักเขียนมานานถึง40ปีและชื่นชอบการวาดภาพมาตลอดจนกระทั่งประสบผลสำเร็จเส้นทางศิลปะของคุณไมตรี ลิมปิชาติ