เมื่อ 8 พ.ย.61 เวลา 0930 – 1200
พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุม คณะทำงานติดตามเส้นทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด และกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าตามสั่งการและผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ และจากการที่ทุกหน่วยงานได้นำแนวทางการปฏิบัติจากผลการประชุมไปสู่การบูรณาการร่วมกันทำให้การดำเนินการของทุกหน่วย ส่งผลต่อการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน อย่างมากในหลายๆ มิติ