a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

16 พฤษภาคม 2562

นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2(หัวหิน) กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เก็บตก(!)
(1). สถานีตำรวจนี้ดูแล 4 จังหวัด ตั้งแต่สมุทรสาคร..สมุทรสงคราม…เพชรบุรี..ประจวบคีรีขันธ์
(2). ตั้งอยู่ในพื้นที่ ใกล้ชายหาด.. ภายในอาคารมีห้องประชุม ใช้ประชุมทางไกลได้ด้วย รวมทั้งมีห้องพัก ชั่วคราว สำหรับ ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้วย
(3). ปีนี้ตำรวจท่องเที่ยวได้รับการจัดสรรรถโมบายเคลื่อนที่จำนวน 20 คัน เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่ย้ายไปตามจุดต่างๆ ตามภารกิจนั้นๆ และเรือตรวจการณ์ทางทะเลอีก 30 ลำ ที่มีลำเรือยาว น้ำหนักเบา ทำจากอลูมิเนียม ทนทาน ไม่เป็นสนิม ประหยัดน้ำมัน
(4). ตำรวจท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จำเป็นที่ควรได้รับการสนับสนุน ในฐานะที่ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลกแล้ว และยังเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเพิ่มมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยอีกมากกว่า 160 ล้านคนครั้ง ซื่งจะมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองทั้ง 55 จังหวัดอีกด้วย จึงเป็นอีกกลไกหลัก ที่เพิ่มน้ำหนัก เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งครับ