เมื่อ 8 พ.ย.61 เวลา 1500
พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายชาติชาย สุทธิกลม ประธานคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ จชต. เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. ณ สน.ปทม. ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พรสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมให้การต้อนรับ