อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน (พชอ)-!!! 

0
67
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน (พชอ)-วันพฤหัสบดีที่(16 พฤษภาคม 2562) –

เวลา 11.30 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คณะทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด , นายก, กำนันผู้ใหญ่บ้าน.ผอ.รพ.สต.บ้านแมต-บ้านสังข์สงยางและทีม ธกส. สาขาพลาญชัย ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60 ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติ เพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน อย่างเป็นระบบ มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 204คน (พชอ)-เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน :

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////////////
ภาพ/ข่าว-ศรีไพร ทูลธรรม-วีระศักดิ์ จรบุรมย์//// สื่อฯ สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด