อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันนี้วันพุธที่(15 พฤษภาคม 2562) เมื่อเวลา 09.30 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนหมายเลข 2045 ช่วงบ้านป่าบาก-บ้านหนองคูขาด พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการทหารจากมณฑลทหารบกที่ 27 กำนันผู้ใหญ่บ้านแขกผู้มีเกียรติจิตอาสาและพี่น้องประชาชน และอำเภอได้ตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.งใงห้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดจึงขอให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรพี่น้องประชาชนในพื้นที่และจิตอาสาทุกท่านจงให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจให้อยู่คู่กับหมู่บ้านชุมชนตลอดไปท่านได้ชื่นชมในความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจ กันกระทำกิจกรรมดีๆต่อสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานถือเป็นแบบอย่างให้ความรักความสามัคคีของพวกเราขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นตัวอย่างที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลอื่นได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ของตนเองพร้อมขอบคุณในการร่วมมือกันจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนหมายเลข 2045 ช่วงบ้านป่าบาก-บ้านหนองคูขาด ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจ

ณ วัดบ้านป่าบาก หมู่ที่ 1 ตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
///////////////////////////
ภาพ::ข่าว :::: ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด