นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มาเองห่วงใยประชาชน เดินลุยทุกชุมชนเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง

0
83

นายกฯมาเองห่วงใยประชาชน เดินลุยทุกชุมชนเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนเขานกกระเต็นโดยปัจจุบันกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครสวรรค์ให้การสนับสนุนโครงการและงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง รวมมากกว่า 100 คนอีกทั้งเทศบาลนครนครสวรรค์จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) ติดตาม ดูแล รักษาสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับญาติผู้ป่วยเป็นประจำ อีกทั้งจัดทำนวัตกรรม อุปกรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่                       ทั้งนี้เนื่องด้วยงบประมาณและระเบียบขอบเขตการใช้งบประมาณถูกจำกัดอยู่ในระดับหนึ่ง จึงทำให้การจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ และอาหารแห้ง อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นหากประชาชนท่านใดมีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9555 ต่อ1502 ในวันและเวลาราชการ