สสอ.เมืองร้อยเอ็ด -การอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562.!!! 4.0

0
115

สสอ.เมืองร้อยเอ็ด -การอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562.!!! 4.0

… ณ ศาลาการเปรียญ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมงาน สสอ.เมืองร้อยเอ็ดและเครือข่าย ชมรม.อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีอสม.เข้าร่วม จำนวน 100 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในอบรม ในวันนี้ได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ศาลาการเปรียญ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ 4.0

////////////////////////////
ภาพ::ข่าว :::: ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด