“โครงการ! “ส่งน้องถึงโรงเรียน”เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562!!

0
56

“โครงการ! “ส่งน้องถึงโรงเรียน”เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562!!

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียกรุงเทพคริส เตียนวิทยาลัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.,พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.,รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 และ คณะผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ร่วมจัดการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา, รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และข้าราชการตำรวจ บก.จร.,ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนสาทร

ตามนโยบายของรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่งในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งอาจกระทบการจราจรติดขัดหรือมีรถสะสมบริเวณหน้าสถานศึกษา/โรงเรียน ส่งผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเทอม ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประชุมและสั่งการให้ สน. พื้นที่ที่มีสถานศึกษา/โรงเรียนทั้งขนาดใหญ่และ เล็กตั้งอยู่ วิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข และกำชับการปฏิบัติ โดยให้ สน.พื้นที่ ประสานการปฏิบัติร่วมกับกองบังคับ การตำรวจจราจร เข้าขอความร่วมมือกับทางโรงเรียน เพื่อจัดการจราจรและจัดเตรียมสถานที่จอด รับ – ส่ง นักเรียน โดยปัจจุบันในหลายพื้นที่ได้เน้นจัดการจราจรโดยเปิดช่องการจราจรพิเศษ เพื่อเพิ่มช่องทางเดินรถ ทั้งในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า และ เย็น โดยวิเคราะห์จากสภาพการจราจรและกายภาพของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งกระทบต่อการจราจรเป็นวงกว้าง จำนวน 3 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่
1) กลุ่มโรงเรียนบริเวณถนนสามเสน ถนนนครราชสีมา และถนนราชวิถี
2) กลุ่มโรงเรียนบริเวณถนนสีลม ถนนสาทร และถนนเจริญกรุง
3) กลุ่มโรงเรียนบริเวณถนนเพชรบุรี ถนนอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท และถนนเพลินจิต

ในการนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกรับ – ส่ง บุตรหลาน ในกรณีที่ท่านผู้ปกครองประสบปัญหารถติดไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนตามทันตามเวลา ตามโครงการ “ส่งน้องถึงโรงเรียน” โดยได้ให้ กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นหน่วยนำร่อง จัดรถจักรยานยนต์ สำหรับรับ – ส่ง นักเรียน ไปยังโรงเรียนตามจุดอำนวยความสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 5 จุด (ในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร)
ทางลงด่วนเพลินจิต (รร.ในถนนสุขุมวิท และถนนเพลินจิต)
ทางลงด่วนสีลม (รร.ในถนนสีลม และถนนสาทร)
ทางลงด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ใต้ทางด่วนพระราม 4
จุดกลับรถตั้งฮั่วเส็ง
โดยผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์แจ้งความสนับสนุนการรับ – ส่งได้ที่สายด่วน 1197

การบริหารจัดการปัญหาสภาพจราจรช่วงเปิดเทอมจะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ ผู้ปกครอง โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้!!

#งานประชาสัมพันธ์ บก.จร.
โทร.02-515 3187 !!

############################