วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.20 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำจังหวัดพังงาแห่งใหม่ อ.เมืองพังงา โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
สำหรับการปล่อยตัวในครั้งนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับการอภัยโทษจำนวน 74 คน และทำการปล่อยตัวก่อน 14 คน จากนั้นผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เหลือต้องเข้ารับการอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ หลังพ้นโทษไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีกและจะได้รับการปล่อยตัวต่อไป