เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์ทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดนครสวรรค์

0
80

เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์ทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยร่วมกันทำความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน