วันนี้ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมงาน สสอ.เมืองร้อยเอ็ดและเครือข่าย รับการประเมินผลการดำเนินงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่นำร่องการขับเคลื่อนผ่านกลไก การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.ร้อยเอ็ด โดยมี กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป สคร.๗ จังหวัดขอนแก่น สสจ.ร้อยเอ็ด นำเสนอผลการดำเนินงาน

ภาพ::ข่าว :::: ศรีไพร/วีระศักดิ
สื่อ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด