นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด , นายก อบต.ดงลาน รพ.สต.บ้านหนองจิกและทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุมบูรณาการประจำเดือน อสม.!!!

0
119
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.30 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด , นายก อบต.ดงลาน. พัฒนากรตำบล ผู้จัดการธกส .รพ.สต.บ้านหนองจิกและทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุมบูรณาการประจำเดือน อสม. ณ หอประชุม รพ.สต.บ้านดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 239คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน ..

วีระศักดิ์—-ศรีไพร/ทีมข่าว-รายงาน

สาธารณสุขอําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด