เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ยากไร้ พร้อมทั้งมอบข้าวสารและผ้าห่ม ให้แก่นายสุบรรณ ชิมบุญ โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซม และสนับสนุนกำลังพลจาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ โดยร่วมกับราษฎรจิตอาสาในพื้นที่เพื่อมาช่วยปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ ณ บ้านเลขที่ ๓ ม.๑๕ บ.คลองกำลังเหนือ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี