a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เตือนผู้ปกครอง “ระมัดระวังการป้อนอาหารเด็กเล็ก”

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวแนะนำผู้ปกครอง ระวังการป้อนอาหารเด็กเล็ก โดยเฉพาะ ลูกชิ้น ไส้กรอก ถั่ว ผลไม้ที่มีเมล็ดขนาดเล็ก ป้องกันสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจเด็ก หากเด็กสำลัก หายใจไม่ออก ริมฝีปากเขียวคล้ำ โทรขอความช่วยเหลือ 1669 ห้ามใช้นิ้วมือล้วงลำคอเด็ก เพราะสิ่งแปลกปลอมอาจตกลึกลงไปอุดกั้นมากขึ้น จนขาดอากาศหายใจได้
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อไปว่า อันตรายที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุ 1 – 3 ปี คือ สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ชอบหยิบจับสิ่งของเข้าปาก ใส่จมูกและยังมีฟันกรามขึ้นไม่ครบ ทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดพอ รวมทั้งมักจะวิ่งหรือเล่นขณะกินอาหาร หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ที่พบส่วนใหญ่มักเป็นอาหารหรือถั่วชนิดต่างๆ เมล็ดพืช เมล็ดผลไม้ รวมทั้งชิ้นส่วนพลาสติก ของเล่นชิ้นเล็กๆ เข็ม เข็มกลัด ลูกปัด กระดุม เป็นต้น
จึงขอแนะนำผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้น กลม ลื่น และแข็ง เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก ควรป้อนเป็นชิ้นเล็กๆ ส่วนผลไม้ เช่น แตงโม น้อยหน่า ละมุด มะขามให้แกะเมล็ดออกก่อน ไม่ป้อนอาหาร ขณะเด็กกำลังวิ่งเล่น สอนเด็กเคี้ยวอาหารช้าๆ ให้ละเอียดก่อนกลืน เลือกของเล่นให้เหมาะกับวัย ของเด็ก ไม่ควรให้เล่นของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือแตกหักง่าย เก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็ก เช่น กระดุม เข็มกลัด ยา ให้พ้นมือเด็ก และสอนเด็กไม่ให้นำของเล่นไปอมหรือเคี้ยว เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจเด็กได้
ในกรณีที่เด็กมีอาการสำลัก ไออย่างรุนแรง เอามือจับบริเวณคอ พูดไม่ได้ หายใจหอบ หายใจไม่ออก ริมฝีปากเขียวคล้ำ ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน มักเกิดจากสิ่งที่อุดกั้นมีขนาดใหญ่ไปติดค้างที่กล่องเสียง ซึ่งเป็นตำแหน่งแคบที่สุดของทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอุดกั้นอย่างสมบูรณ์และเฉียบพลัน ให้รีบโทรสายด่วน 1669 หรือนำส่งโรงพยาบาล ใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด ห้ามใช้นิ้วมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ กวาดล้วงเข้าไปในลำคอเด็กเป็นอันขาด เพราะอาจทำให้ สิ่งแปลกปลอมตกลึกลงไปในตำแหน่งที่อุดกั้นทางเดินหายใจมากขึ้นจนขาดอากาศหายใจได้