อำเภอเมืองร้อยเอ็ด- วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 – ว่าด้วยการขับเคลื่อน พชอ.โดยบูรณาการการประชุมประจำเดือน อสม. เวลา 10.30 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด , พัฒนากรตำบลปอภาร และทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุม ณ หอประชุม รพ. สต.บ้านปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน ๓๒๐ คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน ..

ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด , นายก อบต.โนนรัง และทีม ธกส. สาขาพลาญชัย ออกร่วมประชุมบูรณาการประจำเดือน อสม. ณ หอประชุม อบต.โนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน ๑๒๐ คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน ..

/////////////////////////
ภาพ::ข่าว ศรีไพร ,/่(วีระศักดิ์.ผช)
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด