นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทีม ธกส. สาขาพลาญชัย !!!

0
136

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด- วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 – ว่าด้วยการขับเคลื่อน พชอ.โดยบูรณาการการประชุมประจำเดือน อสม. เวลา 09.30 น.  นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทีม ธกส. สาขาพลาญชัย ออกร่วมประชุม ณ หอประชุม รพ. สต.บ้านหัวโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60 ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน ๑๔๐ คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน ..

/////////////////////////
ภาพ::ข่าว ศรีไพร ,/่(วีระศักดิ์.ผช)
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด