พุทธศาสนิกชนฯทั่วทุกสารทิศ 4 มุมเมือง!! เดินทางมาร่วมงานประเพณีสรงน้ำ หลวงปู่พุทธะศิลามงคลโคตะ มะ หลวงปู่หิน-หลวงปู่นาค เป็นจำนวนมาก !!๚

0
210

พุทธศาสนิกชนฯทั่วทุกสารทิศ 4 มุมเมือง!! เดินทางมาร่วมงานประเพณีสรงน้ำ หลวงปู่พุทธะศิลามงคลโคตะ
มะ หลวงปู่หิน-หลวงปู่นาค เป็นจำนวนมาก !!๚
เมื่อเวลา 09.29 น.วันอาทิตย์ที่(12พฤษภาคม 2562) พันตำรวจเอก วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดงานงานประเพณีสรงน้ำพระประธาน หลวงปู่หิน หลวงปู่นาค เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ที่ ลานวัดศิลาอาสน์  หมู่ 4 บ้านหินตั้ง ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูสถิตย์คุณาภิรมย์เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น  ประชาชนชาวตำบลโนนรัง และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานบุญประเพณีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายจงจิตดี  จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กล่าวว่า คณะสงฆ์ วัดศิลาอาสน์ ทายก ทายิกา และชาวบ้านหินตั้ง  ได้กำหนดจัดงานประเพณี สรงน้ำพระประธาน หลวงปู่หิน หลวงปู่นาค ในระหว่าง เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี และปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวัน อาทิตย์ที่(12 พฤษภาคม 2562)ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนอกเขตพื้นที่ได้ทราบถึงการจัดงานประเพณี ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านทั้งในตำบลโนนรัง ประชาชนใกล้เคียง และที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดรวมถึงคณะผ้าป่าสามัคคี จากกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ที่มาร่วมสืบสานประเพณีร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
ทั้งนี้ ประเพณีสรงน้ำ หลวงปู่พุทธะ ศิลามงคลโคตมะ หลวงปู่หิน-หลวงปู่นาค เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสมัคสมานสามัคคีภายในหมู่บ้าน ชุมชน  ส่งเสริมสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนี้ไว้สืบต่อไป อีกทั้งยังเสริมสร้างรักษาความรู้ ภูมิปัญญา จิตใต้สำนึก จิตสร้างสรรค์ แนวความคิดให้ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียง ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทั่วทุกสารทิศ ตำบลโนนรัง และ ประชาชนทั่วไป อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี เจ้าภาพผู้ใจบุญใจเป็นกุศล จัดทำโรงทานการกุศลบริการอาหาร น้ำ เครื่องดื่มอื่นๆ บริการประชาชน และร่วมอนุโมทนาบุญในงานประเพณีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
///////////////////////
ข่าว/ภาพ :-: ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เหยี่ยวข่าว-:: ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด