ศรีสะเกษ บุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าตำบลเสียว ต้นแบบที่ดีงามของประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้าปลอดการพนัน ขณะที่ปลัดจังหวัดศรีสะเกษวางมาตรการเข้มประสานตำรวจทุกพื้นที่ป้องกันการเล่นพนันบั้งไฟอย่างเต็มที่สั่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านหนองผือ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าปลอดการพนันวัฒนธรรมสร้างสุข ตำบลเสียวประจำปี 2562 ซึ่งปกครอง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ สภาวัฒนธรรม อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว คณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนชาวตำบลเสียว ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษ ให้การสนับสนุนจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมงานบุญประเพณีบั้งไฟที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ้งาม ขบวนแห่สวยงาม การประกวดขบวนแห่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปรากฏว่า มีหมู่บ้านต่าง ๆ ส่งขบวนแห่บั้งไฟที่สวยงามเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักมาก โดยมีนายสมพงษ์ บุรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เป็นผู้กล่าวรายงานและนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต ต.เสียว มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายสมพงษ์ บุรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว กล่าวว่า การจุดบั้งไฟโบราณของชาวตำบลเสียวมีความแปลกไม่เหมือนบุญบั้งไฟทั่วไปนั่นคือ บั้งไฟโบราณจะมีลูกรอบตัว ประดับตกแต่งด้วยลายที่สวยงาม หรือเรียกว่า “เอ้บั้งไฟ” การจุดชนวนบั้งไฟก็จะมีการจุดที่ส่วนหัวของบั้งไฟชาวบ้านเรียกกันสั้นๆ ว่า “บั้งไฟจุดหัว” บั้งไฟโบราณมีขนาดไม่ใหญ่มาก เทียบได้ใกล้เคียงกับบั้งไฟหมื่นทั่วไป ซึ่งลักษณะการขึ้นฟ้าของบั้งไฟโบราณนั้นทำให้คาดเดาทิศทางได้ยากมาก ดังนั้น บั้งไฟโบราณจึงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากและเป็นตัวชี้วัดถึงระดับฝีมือของผู้ทำบั้งไฟโบราณอีกด้วย

นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าตำบลเสียว เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวตำบลเสียวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อทางสังคมของชาวตำบลเสียวมาช้านาน โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนาจะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อหล่อเลี้ยงชาวนาชาวไร่ให้ประกอบอาชีพต่อไปได้ ซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเล่นพนันบั้งไฟ และเป็นประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า จ.ศรีสะเกษจึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ว่าด้วยการขับเคลื่อนงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้าปลอดการพนัน เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งตนได้ประสานงานกับตำรวจทุกพื้นที่ให้กวดขันป้องกันการเล่นพนันบั้งไฟอย่างเข้มงวด โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วยการจัดงานบุญบั้งไฟให้ปลอดเหล้าและปลอดการพนันอย่างแท้จริง นับว่าเป็นต้นแบบประเพณีบุญบั้งไฟที่ดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของ จ.ศรีสะเกษได้เป็นอย่างดียิ่ง

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ