วันที่ 8 พ ย 61 เวลา 10.30 น ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลลาดยาว
นายสมลักษ์. ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วย ผอ รพ ลาดยาว สสอ ลาดยาว ผอ กศน พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ รองนายก ทต ลาดยาว ประธานสภา ทต ร่วมเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ แห่งที่ 6 ของเทศบาลตำบลลาดยาว เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุไม่ให้เจ็บป่วยทั้งกายและใจไม่เป็นภาระของบุตรหลาน การนำเอาองค์ความรู้ประสบการณ์ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป และพัฒนาอาชีพให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุ มีเป้าหมายในการจัดตั้ง รร สร้างสุขให้ครบทั้ง 12 ตำบล ในปี 2562