11 พ.ค. 62 “ราชบุรีเมืองโอ่งมังกร สู่นครแห่งศิลปะ”
ททท.สำนักงานราชบุรี โดยนายธวัล ศุภสร (พ.การตลาด 5) และนางสาวพัฒิยา หงษ์ทอง (ลจ.กขต.) เดินทางประสานงานนำคณะผู้บริหารและทีมงานสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และสถานีโทรทัศน์สาธารณะไต้หวัน (PTS) สำรวจและเก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตรายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว ในแนวคิด “ราชบุรีเมืองโอ่งมังกร สู่นครแห่งศิลปะ” ตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน, โรงงานเซรามิค เถ้าฮงไถ่, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และ อุทยานหินเขางู

ทั้งนี้ รายการสารคดีท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการผลิตรายการสารคดีเชิงท่องเที่ยวของทั้งสองสถานีโทรทัศน์ ที่ได้มีการคัดเลือกสถานที่ที่น่าสนใจทั้ง 2 ประเทศ ประเทศละ 6 สถานที่ และจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 6 สถานที่ของประเทศไทยที่จะดำเนินการผลิตรายการและนำไปออกอากาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป