วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ วงษ์พานิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานวันพยาบาลสากล ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรมพยาบาลนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีโดยกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึง “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อตั้งวิชาชีพพยาบาล ในปีนี้จัดขึ้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี สาธิตการทำ CPR โดยนักศึกษาพยาบาล การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งตรงกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562