หนองคาย ฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับทหาร กกล.รส.จว.หนองคาย จิตอาสาทำความสะอาดวัดอรัญญบรรพต ถวายรัชกาลที่ 10 พร้อมออกบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชน

0
109
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

หนองคาย ฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับทหาร กกล.รส.จว.หนองคาย จิตอาสาทำความสะอาดวัดอรัญญบรรพต ถวายรัชกาลที่ 10 พร้อมออกบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชน
วันนี้ 7 พ.ย. 61 ที่ วัดอรัญญบรรพต หมู่ 8 บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายประภาส รวมรส ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีเชียงใหม่ นำจิตอาสา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี ทหารชุดปฏิบัติการ รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.หนองคาย ทำความสะอาดโบราณสถาน และบริเวณภายในวัด    เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ส่วน ชุดปฏิบัติการ รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.หนองคาย โดย ร.ต.ศราวุฒิ ปาระศรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการ รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.หนองคาย ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ ออกบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของประชาชน เพื่อรายงานให้หน่วยเหนือรับทราบและให้การช่วยเหลือต่อไป
ฤาษีลภ/อภิชาต/จังหวัดหนองคาย