จ.ศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงปู่สรวงซับน้ำตาประชาชน 2 แผ่นดินที่ประสบภัยแล้ง เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มมาตรฐานให้บริการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

เมื่อวันที่ 11พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต และนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มมาตรฐานของมูลนิธิหลวงปู่สรวง ซึ่งได้จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สรวงและหลวงพ่อพุฒ วายาโม ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดไพรพัฒนา หลังจากนั้น เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต และคณะได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงงานผลิตน้ำดื่มบายตึ๊กเจียและพญากูปรี จำนวน 2 ต้น เพื่อความสิริมงคลและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย โดยมี นายสมยศ พันธุ์มา ผู้จัดการโรงงานผลิตน้ำดื่มบายตึ๊กเจียและพญากูปรี นำคณะนำศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สรวงร่วมในพิธีเปิดโรงงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายสมยศ พันธุ์มา ผู้จัดการโรงงานผลิตน้ำดื่มบายตึ๊กเจียและพญากูปรี กล่าวว่า คณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวงและศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มบายตึ๊กเจียและพญากูปรีขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดไพรพัฒนา โดยการนำน้ำจากลำห้วยสะอี ไปผลิตเป็นน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและได้รับ อ.ย. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว มีการผลิตด้วยเครื่องผลิตน้ำดื่มที่ทันสมัยตามขบวนการผลิตน้ำประปาที่มาตรฐานและบรรจุด้วยระบบออโตเมติก สามารถผลิตน้ำดื่มได้วันละ 60,000 ขวด ทั้งนี้เพื่อให้ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่เดินทางไปทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดไพรพัฒนา ได้มีน้ำดื่มตลอดไป

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า โรงงานผลิตน้ำดื่มของมูลนิธิหลวงปู่สรวงแห่งนี้ จะให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนทั้ง 2 แผ่นดินที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งหากว่า หมู่บ้านใดมีกิจกรรมเพื่อส่วนรวม หรือชาวบ้านผู้ใดมีการจัดงานบุญงานกุศลต่าง ๆ มูลนิธิหลวงปู่สรวงจะให้บริการน้ำดื่มจากโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งนี้ เป็นการให้การบริการช่วยเหลือสังคม และที่สำคัญที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 //////////

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ