สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงาน”แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์” ที่ห้อง บอลรูม โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายราเชนทร์ ผู่ผ่อง ประธานเครือข่ายโอท้อปจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน”แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์” การจัดงานจะมีขึ้นที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

0
106

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงาน”แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์”
ที่ห้อง บอลรูม โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายราเชนทร์ ผู่ผ่อง ประธานเครือข่ายโอท้อปจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน”แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์”
การจัดงานจะมีขึ้นที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 23 พฤษภาคมถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวทีและการ จัดกิจกรรมต่างๆได้แก่พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคมเวลา 19:00 น.จะได้พบกับการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าทออุตรดิตถ์ที่ชนะเลิศในการประกวดนักออกแบบแฟชั่นดีไซเนอร์อุตรดิตถ์และในทุกวันตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 18.00 น ท่านจะได้พบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและรับฟังเพลงจากวงดนตรีโฟล์คซอง เป็นประจำทุกวันและวันสุดท้ายของงานในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ท่านจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งหญิงลี ศรีจุมพล
สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่นำมาถึงมือผู้บริโภคจัดเป็นโซนสินค้าเพื่อสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละประเภทซึ่งแยกเป็น 1 โซนผ้าและเครื่องแต่งกายได้นำผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล น้ำอ่าง อ.ตรอน ผ้าซิ่นตีนจกล้านช้างอำเภอน้ำปาดฟากท่า มาจัดแสดง 2. โซนผลิตภัณฑ์ ดาวรุ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยจะรวบรวมให้ท่านได้เลือกซื้อหาซึ่งถือเป็นการออกตลาดของผู้ผลิตจากชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจก่อนออกสู่ตลาดภายนอก ท่านจะได้พบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับเมืองอุตรดิตถ์ได้แก่เหล็กน้ำพี้ซึ่งเป็นเหล็กพิเศษที่มีอานุภาพโดยได้ระบุไว้ในตำราพิชัยสงครามว่าเหล็กน้ำพี้เป็นของ ศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมมีอานุภาพความคงกระพันชาตรีท่านได้มีไว้จะเป็นศิริมงคลและป้องกันอันตรายต่างๆนอกจากยังมีเครื่องเบญจรงค์ผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่ามผลิตภัณฑ์เสริมความงามและของใช้ในครัวเรือนอีกมากมายอาทิเช่นเครื่องจักสานที่นอนผ้าห่ม 3 โซนผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งแยกเป็นโซนอาหารเครื่องดื่มของใช้ของที่ระลึกและสมุนไพรจำนวน 100 บูธโดยผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย 4 โซน OTOP ชวนชิมอาหารที่ชวนชิมมากกว่า 20 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อ อีกทั้งท่านจะได้พบกับทุเรียนหลงหลินลับแลทุเรียนพื้นเมืองจากชาวสวนนำมาจำหน่ายในงานก่อนใครนอกจากทุเรียนแล้วยังมีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งยังมีข้าวไรซ์เบอรี่ ปลาซิวแก้วผลิตภัณฑ์แปรรูปและอื่นๆอีกมากมายทั้งสุดยอดสมุนไพรที่นำมาพัฒนาต่อยอดรูปให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสะดวกในการใช้เพื่อเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวต่างๆจากภูมิปัญญาของไทย อีกทั้งยังมีอาหารพื้นถิ่นอีกจำนวนมากอาทิเช่นแกงหยวกมีพันธุ์ข้าวพันผักรวมถึงไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นก็นำมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน