หนองคาย กาชาดมอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาว

0
46

หนองคาย กาชาดมอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาว
หนองคาย เหล่ากาชาดหนองคาย ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ มอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยหนาว
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงพละศึกษาเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย , นางวิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ , นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคาย , คณะกรรมการเหล่ากาชาดสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมกันมอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มกันหนาวบรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลหนองปลาปาก และตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 400 คน แยกเป็นเสื้อกันหนาว จำนวน 200 ตัว และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ตัว
สำหรับอำเภอศรีเชียงใหม่ มีชายแดนทอดยาวติดกับแม่น้ำโขงกว่า 25 กิโลเมตร สภาพภูมิอากาศเริ่มเข้าสู่หน้าหนาว และอากาศเริ่มเย็นลงตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน พื้นที่ที่ประสบภัยหนาวทุกปีอยู่ในเขตตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ซึ่งพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาและเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีความหนาวเย็นกว่าพื้นที่ลุ่มทั่วไป