ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทำความดีคืนทะเลสะอาดให้กับนักท่องเที่ยว

0
68

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทำความดีคืนทะเลสะอาดให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (The Eco Tourism Hero) ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาดและน่าประทับใจ” ณ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง จากนั้นลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน (#)เก็บขยะ(#)และล้างห้องน้ำ บริเวณชายหาด โดยมี น้องอิน สาริน หรือพ่อเพิ่ม นักแสดงจากละคร ทองเอก หมอยาท่าโฉลง และประชาชนจิตอาสากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้เก็บตก(!)
(1)ป่าโกงกางนี้จะเป็นป่าในเมืองที่เกิดจากการปลูกด้วยมือมนุษย์ แท้ๆ 100%… ทำสำเร็จมาแล้วมากกว่า 10 ปี
(2) พื้นที่ป่านี้มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าชายหาด ให้กว้างขวางมากขึ้น… และยังช่วยลดการกัดเซาะชายหาดได้ด้วย
ยังคงมีวิถีชีวิตของหมู่บ้านประมงชายฝั่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์
จ.ระยอง มีขยะเกิดขึ้นวันละ 989 ตัน แล้ว1ปีมี 365 วันคูณเข้าไป เป็น 300,000 กว่าตัน แล้วคูณด้วย 1,000 ก.ก.จะกลายเป็น “360 ล้านกิโลกรัม”

การแก้เฉพาะหน้าคงต้องช่วยกันใช้การรวมกลุ่มพลังของจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดให้ถี่บ่อยขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลกลับคืนสู่ท้องทะเล แล้วไปสะสมอยู่ในตัวปลาที่พร้อมจะกลับมาเป็นอาหารให้กับคนเรา….

ขั้นต่อไปคงต้องยึดหลัก Reduce,Reuse, Recycle อย่างจริงจัง…… และที่สำคัญต้องRemind และ Rethink ทั้งความคิดและจิตใจของเราทุกคนด้วยครับ

กิจกรรมวันนี้ได้ สร้างเสริมกระแสการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจที่จะทำความดีในเรื่องต่างๆต่อไปได้…อีกเยอะเลยครับ(big smile)

(5) เรากำลังจะเปลี่ยนจาก…ภาพของขยะล้านชิ้น…ให้กลายเป็นล้านรอยยิ้มทั่วไทย(big smile)ครับ