สระแก้ว -ไม่ลืมเจ้าเผือก กระบือทรงเลี้ยง สระแก้ว – เตรียมทำพิธีสู่ขวัญควาย สืบสานประเพณีโบราณในวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไปมิให้สูญหาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
นายสวรรค์ กุญชู ผู้จัดการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เปิดเผยว่า ภายหลังสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนาและทำงานด้านเกษตรกรรม และสอนเกษตรกรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ได้ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย สืบสานประเพณีโบราณในวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไปมิให้สูญหาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว รวมถึงสร้างรายได้จำหน่ายสินค้าชุมชนและตลาดวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ผู้จัดการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ กล่าวอีกว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมกับจังหวัดจัดแถลงข่าว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน และธิดากาสรปีที่แล้ว โดยปีนี้จัดประเพณีสู่ขวัญควายฯ เป็นปีที่ 7 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเพื่อให้ลูกหลานได้ทำต่อเนื่อง เพราะกำลังจะหายไป ดังนั้นก็เลยจะทำต่อเนื่องให้ลูกหลานได้รู้จักว่า ควายมีบุญคุณ เป็นเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากของเกษตรกรไทยตลอดมา จึงอยากจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ใช้แรงงานจากกระบือมากกว่าแรงงานเครื่องจักรรถยนต์ เวลาน้ำมันหมดหรือราคาแพง ก็มีทางเลือกให้เกษตรกรมาใช้แรงงานจากกระบือได้ด้วย เพราะควายกินหญ้า เครื่องยนต์กินน้ำมัน
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานดังกล่าว จะมีการประกวดธิดากาสร และร่วมพิธีสู่ขวัญควาย ผูกขวัญควายและคล้องมาลัยพ่อคอก แม่คอก ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สาธิตการทำคันไถ ยาลานนวดข้าว การเดินขาโถกเถก ยิงหนังสติก เดินกะลาพาเพลิน ชม นิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย นิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควาย และนิทรรศการอื่น ๆ มายมาก รวมทั้งยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนคุณธรรม สินค้าเกษตร สินค้าวัฒนธรรมภายในบริเวณงานได้ด้วยเช่นกัน.นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว