จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล

/////////////////S.101
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้รายงาน
ขอขอบพระคุณเครดิตภาพ-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ทีมข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด