ตราด / กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาจับมือ อุทยานเกาะข้างเก็บขยะ เดอะอีโค่ ทัวร์ริซึ่ม ฮีโร่

วันที่ 7 พค 62 ที่หาดลองบีช ม.3 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดย นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกี่ฬา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมเดอะอีโค่ ทัวร์ลิซึ่มฮีโร่ พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รอง ผวจ.ตราด นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ กัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร รายก อบต.เกาะช้างใต้กลุ่มจิตอาสาแทช ฮีโร่
ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ คัดแยกขยะ พร้อมให้ความรู้ในการบริหารจัดการและแยกขยะในแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยมีฮีโร่ทางการท่องเที่ยว เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ และจิตอาสา นักท่องเที่ยว จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ทั้งนี้ด้วยในปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วไทยกว่า 19.6 ล้านคน ต่อปี ซึ่งปัญหาขยะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนไป เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยังเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านขยะที่ลอยขึ้นบนชายหาดเป็นระยะทางยาว ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ย 500 กิโลกรัม ต่อวัน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมการจัดเก็บและคัดแยกขยะ เพื่อเป็นต้นแบบการรณรงค์ให้แก่อุทยานแห่งชาติอื่นๆ ต่อไป
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดระยะทางยาวกว่า1 กม.บริเวณชายหาดลองบีช ด้วยการเก็บขยะบนชายหาด แบบขยะที่ถูกกลบฝังใต้ผืนทรายของชายหาดและขยะในป่าริมชายหาดด้วย เพื่อมอบให้ อบต.เกาะช้างใต้นำขยะไปบริหารจัดการ ในการเก็บขยะมีการคัดแยกขยะไปในตัว อาทิ ขยะขวดพลาสติก ขวดแก้ว ขยะเศษเชือก อวน ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการเก็บนานกว่า 2 ขม.ได้ขนะตำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2 ตัน
ผช.รมต.กระทรวงทีองเที่ยวและกีฬา บอกว่า แหล่งท่องเที่ยวถือเป็นสถานที่สำคัญที่นทท.ให้คสามสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว จึงต้องช่วยกันจัดเก็บขยะให้สะอาดสวยงาม ช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดความประทับใจสำหรับ นทท.จึงอยากฝาก ประขาชนและนทท.อย่าทิ้งขยะไว้ในแหล่งท่องเที่ยว ให้เก็บขยะที่นำมากลัยไปด้วย และต้องขอขอบคุณกลุ่มแทชฮีโร่ ที่มีส่วนข่วยเก็บขยะบนเกาะข้างมานานกลายปี จนได้แนวร่วมเป็น นทท.ไทยและต่างชาติมาร่วมโครงการเก็บขนะเกาะช้างทุกสัปดาห์

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก