เกิดพายุพัดแรงในเขตพื้นที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเรือนเสียหายกว่า 282 หลัง สวนทุเรียน โดนพายุฝนพัดเสียหายจำนวนมาก วันนี้ ที่ 7 พ.ค 62 เวลา 17.00 น. ได้เกิดเหตุลมพายุพัดแรงในพื้นที่ ตำบลท่าสัก ตำบลไร่อ้อย ตำบลบ้านดารา ตำบลคอรุม ของอำเภอพืชัย เป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรประมาณ 282 หลัง ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงดังกล่าว เบื้องต้นนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัยได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้ว และในวันพรุ่งนี้หากสำรวจความเสียหายครบแล้วจักได้รายงานให้จังหวัดอุตรดิตถ์ทราบและทำการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรตามมาตรการช่วยเหลือของทางราชการต่อไป และในนี้นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล พร้อมผู้ใหญ่บ้านกำนันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สวนทุเรียนของชาวสวนตำบลแม่พูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้ต้นลองกองและต้นทุเรียนยืนต้นแห้งตายและส่งผลให้ทุเรียนหมอนทอง หลง – หลินลับแล ที่กำลังติดลูกล่วงหล่นและในหลายๆหมู่บ้านน้ำประปาหมู่บ้านแห้งน้ำส่งผลให้น้ำไม่พอใช้คณะกรรมการหมู่บ้านต้องเปิดน้ำเป็นเวลาช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อน ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน