หลังจากพายุถล่มอ.ท่าตะโก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ โดยมีนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก กล่าวสรุปสถานการณ์เหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอท่าตะโก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนบ้านที่อยู่อาศัยได้รับ ความเสียหายเป็นจำนวนมาก 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน 129 ครัวเรือน ได้แก่ 1. ตำบลพนมเศษ จำนวน 87 หลังคาเรือน 2.ตำบลวังใหญ่ จำนวน 16 หลังคาเรือน 3.ตำบลวังมหากร จำนวน 13 หลังคาเรือน 4.ตำบลพนมรอก จำนวน 12 หลังคาเรือน 5.ตำบลสายลำโพง จำนวน 11 หลังคาเรือน เบื้องต้น อำเภอท่าตะโกได้ประสานทหารชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอท่าตะโก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมสำรวจความเสียหายโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย

ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ จำนวน 129 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้