เมื่อ เวลา๐๗๑๕๓๐ พ.ย. ๖๑ ร้อย.รส.ที่๒ มว.รส.ที่๒ ร่วมกับนาย พยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี และ พ.อ. เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล. รส. จว. อ.น.
พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔.พัน.๒
นาย สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก ,กอ.รมน.จังหวัด อ.น. / ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.อ.น. ,เหล่า กาชาดจังหวัดอุทัยธานี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สาธารณสุขประจำตำบลระบำ และราษฎรจิตรอาสา เข้าร่วมมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๐๓๒๐๕๐ พ.ย.๖๑ ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บ้านเลขที่ ๑๔๕/๒ ม.๑๙ ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น. ซึ้งเป็นบ้านของนาง สุรกิจ บุญวิเศษ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้อยู่อาศัย จำนวน ๒ คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมี นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เป็นประธานในการมอบ เงินและสิ่งของพระราชทานฯ ณ บ้านผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ ๑๔๕/๒ ม.๑๙ ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น. ผลการมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย