เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมดีดี ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

0
102

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมดีดี ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ??

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ออกบริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน
โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงในชุมชนต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันเวลา และชุมชน ดังต่อไปนี้
?ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์? 7 พ.ค. 62 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณที่ทำการชุมชน
?ชุมชนรณชัย 8 พ.ค. 62 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณที่ทำการชุมชน
?ชุมชนบางปรอง 10 พ.ค. 62 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณริมถนนกลางชุมชน

++สถานที่ตั้งหน่วยให้บริการชุมชนอื่นๆ จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับถัดไป

ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน โดยเน้นจะให้ โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์จะได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป