“พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายชัยมงคล”
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน นำโดย นางสาวปราณีต เลิศสงคราม นากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายชัยมงคล โดยมีนายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานในครั้งนี้ และได้รับชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมประชาคม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์